" ‫ا‬ِ ‫يف‬َ ‫و‬ ‫ا‬ ِ ‫ة‬َ‫ن‬َّ ‫الس‬ ‫ا‬َ ‫ُوىل‬‫أل‬‫ا‬ ‫ا‬َ ‫ش‬َ ‫ور‬ُ ‫ك‬ِ‫ل‬ ‫ا‬ِ ‫ك‬ِ‫ل‬َ ‫م‬ ‫ا‬َ ‫س‬ِ ‫ر‬‫ا‬َ‫ف‬ ‫ا‬ ِ ‫ع‬ ‫ا‬َ ‫د‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ِ ‫ام‬ََ ‫مت‬ ‫ا‬ِ ‫م‬َ‫ال‬َ ‫ك‬ ‫ا‬ِ ّ ‫ب‬َّ ‫الر‬ ‫ا‬ِ ‫م‬َ ‫ف‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ِ ‫م‬ْ ‫ر‬ِ‫إ‬ ( 29 : 10 - 14 ، ‫ا‬ َ‫ه‬َّ‫ب‬َ‫ـ‬‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬َّ ‫الر‬ ‫ا‬َ ‫وح‬ُ ‫ر‬ ‫ا‬َ ‫ش‬َ ‫ور‬ُ ‫ك‬ ‫ا‬ِ ‫ك‬ِ‫ل‬َ ‫م‬ ‫ا‬َ ‫س‬ِ ‫ر‬‫ا‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ ‫ق‬َ‫ل‬ْ‫ط‬َ‫أ‬َ‫ف‬ ‫ا‬ ً‫اء‬َ ‫د‬ِ‫ن‬ ‫ا‬ِ ‫يف‬ ‫ا‬ِ ّ ‫ل‬ُ ‫ك‬ ‫ا‬ َْ ‫ِم‬ ‫ا‬ ِ ‫ه‬ِ‫ت‬َ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ا‬ ِ ‫ة‬َ‫اب‬َ‫ت‬ِ ‫ك‬ْ‫ل‬ِ ‫ب‬َ ‫و‬ ... " ‫ا‬‫ر‬‫عز‬ 1 : 1 2 ‫أخبار‬ 36 ‫اا‬‫ر‬‫اعز‬، 1 ‫رجوع‬ ‫يهوذا‬